Головна  

Сертифікація насіння. ТОВ "АГРОСЕРТ"

Товариство з обмеженою відповідальністю «АГРОСЕРТ» пропонує послуги з проведення сертифікації партій насіння та/або садивного матеріалу з видачею відповідного Сертифікату.
Відповідно до Закону України «Про насіння і садивний матеріал» суб’єктами видачі сертифікатів, що засвідчують посівні якості насіння або товарні якості садивного матеріалу, є центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, або органи з оцінки відповідності будь-якої форми власності. Наказом Мінагрополітики від 08.11.2017 № 602 ТОВ «АГРОСЕРТ» уповноважене на здійснення діяльності з оцінки відповідності у сфері насінництва та розсадництва для встановлення відповідності насіння і садивного матеріалу вимогам законодавства у сфері насінництва та розсадництва шляхом визначення посівних якостей насіння і товарних якостей садивного матеріалу, здійснення лабораторного сортового контролю насіння і садивного матеріалу, видачу сертифікатів на посівні якості насіння і товарні якості садивного матеріалу.
ТОВ «АГРОСЕРТ» є акредитованим органом з оцінки відповідності. Атестатом про акредитацію № 1О330, який дійсний до 09.10.2022 року, виданим Національним агентством з акредитації України, засвідчено компетентність Органу сертифікації ТОВ «АГРОСЕРТ» відповідно до вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2014 в сфері: насіння і садивний матеріал; зернові, бобові, олійні культури та продукти їх переробляння.
 
Порядок проведення сертифікації у загальному випадку передбачає:
подання заявки на сертифікацію та комплекту документів (документи, що містять інформацію про заявника (власника продукції), копія сертифікату, що засвідчує сортові якості насіння та/або садивного матеріалу, повідомлення про формування партій насіння і садивного матеріал його маркування та пакування;
підготовка та укладання договору (сертифікаційної угоди) про надання послуг із проведення сертифікації посівних якостей насіння та/або товарних якостей садивного матеріалу, узгодження термінів виконання та їх вартість;
розгляд заявки і прийняття рішення (замовнику надається Рішення за поданою заявкою де визначена акредитована випробувальна лабораторія, а також аудитор, який буде виконувати роботи з відбору проб від заявленої партії) ;
відбір проб, проведення визначення посівних якостей насіння та/або товарних якостей садивного матеріалу;
складання протоколу випробувань;
аналіз одержаних результатів та прийняття рішення про можливість видачі сертифіката відповідності. При умові прийняття рішення щодо не видачі сертифікату, заявнику надсилається лист в якому повідомляється про неможливість видачі сертифікату;
     ● видачу сертифікату відповідності, занесення сертифікату до Реєстру сертифікатів на насіння та садивний матеріал. 

Ключові слова: Cертифікація насіння, Сертифікат на насіння, Сертифікувати насіння, Сертифікат на посівні якості, Сертифікат на товарні якості насіння, Садивний матеріал, Сертифікація садивного матеріалу, Сертифікат на сортові якості, Акт польової апробації, OECD, ISTA, Відбір проб насіння, Відбір зразків насіння, Агроном-інспектор, Аналізування насіння, Лабораторні аналізи насіння, Насіннєва лабораторія, Дослідження насіння, Польова апробація

Сертификация семян, Сертификат на семена, Посевные качества семян, Центр сертификации, Семена, Сертифицировать семена, Сертификат на посевные качества, Cертификат на товарные качества семян, Посадочный материал, Сертификация посадочного материала, Cертификат на сортовые качества, Акт полевой апробации, OECD, ISTA, Отбор проб семян, Отбор образцов семян, Агроном-инспектор, Анализ семян, Лабораторные анализы семян, Cеменная лаборатория, Исследование семян, Полевая апробация