Головна  

Вас вітає ТОВ "АГРОСЕРТ"!

Товариство з обмеженою відповідальністю «АГРОСЕРТ» пропонує послуги з проведення сертифікації партій насіння та/або садивного матеріалу з видачею відповідного Сертифікату.
Відповідно до Закону України «Про насіння і садивний матеріал» суб’єктами видачі сертифікатів, що засвідчують посівні якості насіння або товарні якості садивного матеріалу, є центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, або органи з оцінки відповідності будь-якої форми власності. Наказом Мінагрополітики від 08.11.2017 № 602 ТОВ «АГРОСЕРТ» уповноважене на здійснення діяльності з оцінки відповідності у сфері насінництва та розсадництва для встановлення відповідності насіння і садивного матеріалу вимогам законодавства у сфері насінництва та розсадництва шляхом визначення посівних якостей насіння і товарних якостей садивного матеріалу, здійснення лабораторного сортового контролю насіння і садивного матеріалу, видачу сертифікатів на посівні якості насіння і товарні якості садивного матеріалу.
ТОВ «АГРОСЕРТ» є акредитованим органом з оцінки відповідності. Атестатом про акредитацію № 1О330, який дійсний до 09.10.2022 року, виданим Національним агентством з акредитації України, засвідчено компетентність Органу сертифікації ТОВ «АГРОСЕРТ» відповідно до вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2014 в сфері: насіння і садивний матеріал; зернові, бобові, олійні культури та продукти їх переробляння.
 
Порядок проведення сертифікації у загальному випадку передбачає:
                подання заявки на сертифікацію та комплекту документів (документи, що містять інформацію про заявника (власника продукції), копія сертифікату, що засвідчує сортові якості насіння та/або садивного матеріалу, повідомлення про формування партій насіння і садивного матеріал його маркування та пакування;
                підготовка та укладання договору (сертифікаційної угоди) про надання послуг із проведення сертифікації посівних якостей насіння та/або товарних якостей садивного матеріалу, узгодження термінів виконання та їх вартість;
                розгляд заявки і прийняття рішення (замовнику надається Рішення за поданою заявкою де визначена акредитована випробувальна лабораторія, а також аудитор, який буде виконувати роботи з відбору проб від заявленої партії) ;
                відбір проб, проведення визначення посівних якостей насіння та/або товарних якостей садивного матеріалу;
складання протоколу випробувань;
·аналіз одержаних результатів та прийняття рішення про можливість видачі сертифіката відповідності. При умові прийняття рішення щодо не видачі сертифікату, заявнику надсилається лист в якому повідомляється про неможливість видачі сертифікату;
видачу сертифікату відповідності, занесення сертифікату до Реєстру сертифікатів на насіння та садивний матеріал.