Головна Сортова сертифікація  

Замовнику послуг. Сортова сертифікація

Заявка на визначення сортових якостей насіння (крім категорій базового та добазового насіння)* 

Договір про виконання робіт із сортової сертифікації насіння (крім категорій базового та добазового насіння)
Word: 
PDF: 


Заявка на проведення польової апробації для власних потреб 

Договір про виконання робіт із польової апробації для власних потреб 
Word: 
PDF: 


* - Разом із заявкою на визначення сортових якостей насіння обов'язково надається перелік документів, що зазначений у п.10 Постанови №97 від 21.02.2017 р. Кабінету Міністрів України, а саме:
  • документи, що підтверджують право на використання сорту рослин (патент та/або свідоцтво про державну реєстрацію сорту рослин, та/або ліцензійний договір про використання сорту рослин);
  • копії сертифікатів, виданих на насіння або садивний матеріал попередньої генерації під час послідовного розмноження;
  • схема розміщення поля (полів) посіву або насадження з прив’язкою до місцевості;
  • для гібридів - інформація про співвідношення чоловічих і жіночих рослин, визначене власником майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту;
  • інформація про обраного аудитора із сертифікації (агронома-інспектора) у разі можливості проведення польового оцінювання аудитором із сертифікації (агрономом-інспектором), який провадить діяльність як незалежний експерт.